Loddtrekning gjennomført for kyst

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet har gjennomført loddtrekning i kystgruppen for deltakelse i loddefisket i Barentshavet

 

 

 

 

På bakgrunn av loddtrekningen er det fastsatt utseilingsrekkefølge for kystgruppen, og i første omgang kan 19 fartøy melde utseiling. Fartøy som ikke ønsker eller har mulighet til å delta, må snarest mulig skriftlig melde fra om dette til Norges Sildesalgslag, slik at tilbudet kan gå til neste fartøy på listen. Utseilingsordningen administreres av Norges Sildesalgslag og ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til dem.

Fartøy som melder utseiling i kystgruppen tildeles en maksimalkvote på 300 tonn lodde.

Ifølge oversikt sendt Fiskeridirektoratet fra Norges Sildesalgslag 11. januar 2023 har 104 fartøy meldt seg til deltakelse i kystfartøygruppens loddefiske i Barentshavet i 2023. Det er påmeldt flere fartøy enn en hensiktsmessig avvikling av fisket tilsier. Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å begrense deltagelsen ved loddtrekning, jf.  forskrift 21. desember 2021 nr. 2471 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2023 § 11.

Fiskeridirektoratet har i dag, 13. januar 2023, foretatt loddtrekning blant kystfartøyene på grunnlag av påmeldingslisten. Fiskeridirektoratet legger til grunn at påmeldte fartøy selv har ansvaret for å overholde gjeldende vilkår for å kunne delta i kystgruppen jf. forskrift 21. desember 2022 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2023 (deltakerforskriften), herunder § 6 (begrensninger i hvem som kan delta i åpen gruppe), § 45 (vilkår for å delta i åpen gruppe), § 53 (leiefartøy) samt øvrig regelverk. Dette betyr at alle påmeldte fartøy har inngått i loddtrekningen, og at fartøy som ikke oppfyller vilkårene for å kunne delta i kystgruppen dermed vil kunne stå oppført i utseilingsrekkefølgen. Dersom fartøy ikke tilfredsstiller regelverket, må fartøyene trekke seg fra listen.

Fiskeridirektoratet vil vise til at alle fartøy som tilfredsstilte deltakervilkårene kunne melde seg på til dette fisket, uavhengig av om eier har flere fartøy. Det presiseres imidlertid at eier bare kan delta med ett fartøy jf. § 6 (begrensninger i hvem som kan delta i åpen gruppe) i deltakerforskriften.

Nedenfor er utseilingslisten

 

LODDE I BARENTSHAVET 2023 - RESULTAT AV LODDTREKNING FOR Å DELTA I KYSTGRUPPEN
Per 13. jan 2023
         
Resultat av trekning NAVN REGM RKAL  
1 Einarson TF-0244-SE LELQ  
2 Buefjord SF-0045-A LLND  
3 Meløyfjord N -0510-ME LFYY  
4 Skulbaren T -0111-T JWLH  
5 NYBYGG SF69SU BARSTEIN VL-9001-SU LK7148  
6 Lurøybas N -0114-L JWVR  
7 Reinefangst N -0086-MS LMEC  
8 Vikanøy N -0210-BØ LFXX  
9 Andopsværing F -0043-BD LLHL  
10 Liaholm M -0011-AV LMDJ  
11 Stødig TF-0234-T LHAP  
12 Thea Elise ( Leiefartøy) N -0530-MS LIKQ  
13 Piraja VA-0095-K LMTJ  
14 Sille Marie Senior VA-0110-S LCPE  
15 Spjæringen Ø -0300-H LLQX  
16 Fiskøy N -0067-HR LIOL  
17 Sørøyfisk M -0015-A LLGS  
18 Kamilla Grande N -0050-Ø JWLM  
19 Saga Polaris N -0108-V LLYL  
20 Johan Berg N -0145-VR LLWT  
21 Slettholmen N -0118-L LAVF  
22 Anna-Sofie N -0019-MS LICN  
23 Trondskjær T -0200-LK LFBC  
24 Tunfisk H -0180-K LLWG  
25 Arnøytind Senior T -0008-S LJZH  
26 Sævar jr M -0200-M LLVN  
27 Birgerson T -0052-T LCRI  
28 Skolmen N -0025-VV LJOB  
29 Nordsild TF-0003-I JXVM  
30 Hovden Viking SF-0002-S LEYN  
31 Ida Amalie N -0300-F LLLD  
32 Asbjørn Selsbane T -0042-T LDGP  
33 Støttfjord N -0100-B LDXP  
34 Monsun AG-0003-K LGPO  
35 Julie Pauline TF-0066-BD LGAS  
36 Leander N -0220-Ø 3YCU  
37 Barholm VL-0025-ØN LIQO  
38 Vikafjord H -0019-B LCDZ  
39 Brattskjær TR-0346-ND 3YKA  
40 Storstein TR-0096-AA LH3009  
41 Nygård Senior N -0228-F LMKD  
42 Risvær N -0300-V LH2446  
43 Sjøglans AG-0014-K LIZI  
44 Båragutt T -0100-T JXPQ  
45 NYBYGG N138Ø MOSKEN N -9004-Ø    
46 Rowenta II N -0666-VV LJBC  
47 Marie M -0008-M LMCW  
48 Thea Elise N -0530-MS LIKQ  
49 Nordhavet T -0001-I LEPQ  
50 Sørbøen M -0350-SM JWQY  
51 Edna Synnøve TR-0018-F LCGV  
52 Orfjord M -0008-AV LDAA  
53 Krossøy H -0017-BN 3YMI  
54 Knut Olav N -0003-V LESF  
55 Dypfjord F -0010-B LJWE  
56 Anne K N -0033-V LGIF  
57 Runing M -0121-A JWQZ  
58 NYBYGG H5FJ STORDING VL-9001-SD    
59 Arnøyfjord TR-0030-ND LMCE  
60 Kapella TF-0053-SA LH4387  
61 Lise Beate TF-0100-SE LDQN  
62 Harto M -0061-SØ JWPS  
63 Radek H -0002-AV LNXT  
64 Vestbris VL-0050-G LCJG  
65 Trio N -0216-VR LHYD  
66 Hargo VL-0063-AV LLAS  
67 Vårheim N -0250-Ø LNYZ  
68 Bøen R -0051-SD 3YUG  
69 Silver Bay H -0095-B LIHW  
70 Sulebas SF-0100-SU LECW  
71 Einar Erlend N -0025-ME LDHW  
72 Nystrøm M -0050-MD 3YQP  
73 Lofotodden II N -0036-MS LHXQ  
74 Skår Senior M -0200-HØ LGGL  
75 Bakkeværing TR-0035-ND LLLI  
76 Ole Oskar N -0107-V LNQL  
77 Benjaco VL-0051-K    
78 Atløy Viking VL-0055-A LJSY  
79 Sjonglør SF-0051-SU LFEP  
80 Sulavåg TR-0020-ND LJQQ  
81 Emma M -0108-MD LALD  
82 Polarfangst N -0131-ME LJFG  
83 Myrebas N -0169-Ø LLKK  
84 Straumbas R -0020-V LEWL  
85 Sjarmør VL-0184-SU LJZO  
86 Rowenta N -0003-VV LFGX  
87 Segla T -0050-LK LLZL  
88 Gunnar K N -0346-Ø LEPP  
89 Skagøysund T -0023-T LMUR  
90 Albacore SF-0003-A LADH  
91 Sjohav H -0260-K LMMF  
92 Vestøy M -0064-MD LCSR  
93 Olagutt N -0007-SO LLRW  
94 Hillersøy SF-0246-A LJWW  
95 Hepsøhav ST-0001-O LARU  
96 Jens Kristian F -0086-A LERB  
97 Quo Vadis R -0150-K LHRZ  
98 Flipper VL-0050-AV LJTV  
99 Orskjær M -0174-AV LLVA  
100 Bluefin SF-0012-F LLAV  
101 Brusøyskjær TR-0400-V LFTO  
102 Voldnes F -0080-M LKUB  
103 Storegg M -0345-A LLLP  
104 Topas M -0100-G LHRX  

Siste nytt