Mer volum men mindre verdi for loddeeksporten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte 57 000 tonn lodde til en verdi av 548 millioner kroner i 2022

  • Verdien falt med 111 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med i 2021
  • Volumet økte med 44 prosent
  • Kina, Sør-Korea og Japan var de største konsummarkedene for lodde i 2022

I 2021 ble det oppnådd rekordpris på lodde, med et snitt på 16,70 kroner per kilo etter at det ikke hadde vært loddefiske i 2019 og 2020, skriver Sjømatrådet.

For 2022 satte Island en rekordstor kvote på over 900 000 tonn. Denne ble etter hvert justert ned til rundt 660 000 tonn, men selv ikke dette volumet ble tatt.

- Norge hadde en andel på 145 000 tonn av islandslodda, men svært utfordrende værforhold og begrensninger på fiskeriet gjorde at det ble tatt rundt 92 000 tonn. Det aller meste av dette gikk til mel og olje, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Fisket alt på en måned

Etter tre år uten fiske på lodde i Barentshavet var det igjen kvote i 2022.

- Kvoten på 42 000 tonn ble tatt på en måned, og her gikk det aller meste til konsum og dermed eksport, sier Johnsen.

Det ble til slutt eksportert 57 000 tonn lodde til en verdi av rundt 550 millioner kroner, med en snittpris på 9,60 kroner per kilo.

Siste nytt