Pelagisk Arena i gang

Publisert: av Camilla Klævold

Etter tre år er det endelig duket for Pelagisk Arena i Bergen igjen, konferansen startet klokken 10:00 og er godt i gang på Flesland

Konferansen ble åpnet av Lars Lovund fra FHF som introduserte årets konfransier Therese Tande fra Norsk Fiskerinæring.

Deretter gikk vår egen Kenneth Garvik gjennom året som har gått og oppsumerte hvordan verdensbildet har påvikeret både marked og fiskeriene.

Videre i det Pelagiske Hjørnet hadde Tande en dialog med Tor Magne Drønen (Storeknut), Magnus Strand (Pelagia) og Kenneth Garvik om status, fremtidsutsikter, utfordringer og markedsmuligheter for pelagisk fisk.

Konferansen blir spilt inn og vil bli lagt ut i ettertid. Resten av dagens program ser slik ut:


kl. 10.40 Rammebetingelser

Den norske sjømateksporten påvirkes av tilgjengelige kvoter av de enkelte artene, økonomiske forhold i inn- og utland, og ikke minst handelsvilkårene varene møter i eksportmarkedene.

- Makrellforhandlinger, hva skjer? Ann Kristin Westberg, NFD
- Betydningen for tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU, Arne Melchiord, NUPI
- Global situasjon for pelagisk fisk. Utvikling og utfordringer de siste 10 år, Jan Eirik Johnsen, Norges Sjømatråd
- Markedsadgang og veterinære handelshindringer til Afrika, Canada, Brasil og Asia, Kristin Alnes, Sjømat Norge
- Svingninger i økonomien og hvordan det påvirker sjømateksporten, Kjetil Olsen, Nordea
- Konkurransesituasjonen i Asia nå, Johan Kvalheim, sjømatutsending Japan og Sør-Korea, Norges Sjømatråd
- Hvordan jobber vi med markedsføring av norsk makrell? Lars Olai Rorgemoen, Norges Sjømatråd


kl. 12.30 Arealkonflikter til havs

- Havvind – sett fra fiskernes ståsted, Hanna Bauge, Fiskebåt
- Hvordan vil vind- og energinæringen samarbeide med aktørene til havs? Anette Ødegård, NVE

kl. 13.00 Lunsj


kl. 14.00 Det grønne skiftet og nye muligheter
Det grønne skiftet skal blant annet føre til økt verdiskapning, fornybare løsninger og mindre miljøbelastning i årene fremover. For norsk fiskerinæring må både flåte- og landsiden finne gode løsninger for å møte kravene som også vil påvirke vår utvikling i hele verdikjeden

- Kvotemelding 2.0, Statssekretær Vidar Ulriksen
- Matproduksjon fra havet, hvordan skal dette bli ivaretatt? Jørn Prangerød, Biomarint Forum
- Pelagisk løft i praksis, foredling av makrell, Viktor Mevold, Vikomar
- Det grønne skiftet – behov for marint protein til fôrproduksjon, Trygve Berg Lea, Skretting
- Fangstkontroll og fiske etter kolmule, Olafur A. Ingolfson, HI

Siste nytt