Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 23. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 23.01.23 gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse:

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Melindikatoren viser en oppgang på 2,01% og oljeindikatoren en oppgang på 7,13%. Årsaken til endring i minsteprisene er økte priser på fiskeolje. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 23.01.2023. Det er i 2023 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Rundskriv 03/23 finner du her:

 

Siste nytt