Prisinformasjon dommen

Publisert: av Camilla Klævold

Her kan du lese hele dommen angående Sildelagets prisinformasjon

I desember ble det kjent at ankeutvalget ikke bringer dommen fra lagmannsretten opp til høyesterett og dommen står dermed gjeldende.

I hovedsak går dommen ut på at informasjon fra budloggen fra Sildelagets auksjoner er begrenset av forvaltningslovens regler om taushetsplikt.

- Sildelaget vil selvsagt endre praksis, i tråd med dommen, i hvordan prisinformasjon blir tilgjengeliggjort til kjøper og fisker gjennom Sildelaget ekstranettsider der de logger seg på, sa styreleder Lars Ove Stenevik den gangen.

Sildelaget har hatt god dialog med Sjømat Norge om hvordan prisinformasjon fremover skal håndteres og hvem som skal ha tilgang. Det er allerede satt i gang enkelte tiltak i henhold til dommen mens arbeidet pågår. Blant annet vil ikke priser for levering på kontrakt være tilgjengelig på ekstranett og i app.


Mer om dialogen med Sjømat Norge her:

Dommen fra lagmannsretten finner du her:

Siste nytt