Skal du på loddefiske?

Publisert: av Norges Sildesalgslag

Her er informasjonen du trenger i forbindelse med loddefiske

I rundskriv 01/23 finner du informasjon vedrørende omsetningsbestemmelser for loddefisket til konsum i 2023.

Rundskrivet inneholder informasjon vedrørende reguleringen på Island og i Barentshavet, minstepriser og avviksreglement, omsetningsmuligheter og informasjon vedrørende innmelding og levering.

I tillegg informeres det om prosedyrer ved reklamasjon og kontroll.

Sildelaget minner om viktigheten av å ta gode prøver om bord slik at informasjonen på innmeldt fangst stemmer overens med fangsten som losses. Større avvik kan resultere i prisreduksjon.

Kjøreregler for inn-/utseiling i IØS i forbindelse med loddefiskeriet finner du i rundskriv 02/23:


Video for prøvetaking av lodde øverst i saken og her:

Les hele rundskriv 01/23 her:      

Les rundskriv 02/23 her:

Loddtrekning for kystgruppens utseiling her:


Siste nytt