Tar ikke hensyn til kunnskapsmangel

Publisert: av Camilla Klævold

HI mener at konsekvensutredningen ang. gruvedrift på havbunnen ikke tar hensyn til kunnskapsmangel, fiskerinæringen er enig

 – I grunnlagsrapportene, som denne konsekvensutredningen (KU) bygger på, er det tydelig dokumentert store kunnskapshull når det gjelder hydrografi, forekomst av arter, habitat og økosystemer i hele området, sier forskningssjef Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet (HI).

Havforskningsinstituttet mener det derfor ikke er mulig å vurdere effektene av leting eller utvinning av dyphavsmineraler i det aktuelle området.

– Det går ikke an når vi ikke kjenner til hva som lever i området og hvordan forskjellige arter og økosystem er sammenkoblet her, sier Vikebø.

De ulike fiskeriorganisasjonene stiller seg også negativ til mineralutvinning fra havbunnen.


HI sitt høringssvar finner du her:

Fiskarlagets høringssvar:

Fiskebåts høringssvar:

Pelagisk Forening:

Siste nytt