Åpner fjordlinjene

Publisert: av Camilla Klævold

I dag åpnes fjordlinjene for fiske etter makrell med not i Nordland for alle kystfartøy uavhengig av lengde

J-melding her:

- Dette er en klok beslutning mener Lena Brungot i Pelagisk Forening. En slik åpning er noe vi har etterlyst lenge.

Makrellkvoten i år er rekordstor, og kombinert med manglende soneadgang i britiske farvann trenger vi den drahjelpen vi kan få for å få opp årets kvote.

- Det er et uttalt mål at størst mulig del av kvoten i år skal fiskes i norske farvann, så vi er glade for at Fiskeridirektoratet nå lyttet til næringens behov slik at målsetningen oppnås.

Siste nytt