Åpner for bud utenfor utbudsområder

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget åpner for mulighet til at flere kjøpere kan by på fangster i flere av auksjonene

Sildelaget mener at en ordning hvor kjøpere i Norge utenfor ordinære utbudsområder skal kunne delta på de enkelte auksjonene er avgjørende for en velfungerende markedsplass .

Ordningen er også avgjørende for at Sildelaget skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag med å bidra til en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av våre fiskeressurser

 

Flere kjøpere på auksjonen bidrar til en god, relevant og samtidig informasjon for alle involverte.

Ordningen er også i tråd med bearbeidingsutvalgets innstilling hvor det uttales at hele landindustrien må sikres like forutsetninger for å kunne delta i konkurransen om råstoffet.

Se rundskriv 21/23 for utbudsområder og -reglement her:

Siste nytt