Åpner for fiske innenfor fjordlinjen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde. 

 Åpning for notfiske etter sild innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden

 

 

Åpningen er avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

 

  1. Nord 70 grader 00,9 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 05,7 minutter. Øst 021 grader 28,7 minutter.

 

Åpningen trer i kraft umiddelbart

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

 

 

Med vennlig hilsen

Njål Wang Andersen

Seniorrådgiver

Ressursavdelingen, reguleringsseksjonen 

Fiskeridirektoratet

Siste nytt