Åpner for mer kystbrisling

Publisert: av Roar Bjånesøy

Oslofjorden og Trondheimsfjorden åpnes for kystbrislingfiske tirsdag 10. november 2020

Områdene for å fiske kystbrisling til hermetikkformål utvides fra tirsdag 10. november 2020 kl 00:00.  Fra nevnte tidspunkt vil det også være tillatt å fiske kystbrisling i Oslofjorden og i Trondheimsfjorden. 

 

Fartøy som ønsker å delta i kystbrislingfiske i Trondheimsfjorden må melde utseiling til Norges Sildesalgslag minimum 24 timer før de ankommer de aktuelle brislingfeltene.  For fartøy som fisker i Trondheimsfjorden vil det fra starten gjelde en turkvote på 65 t.  Avhengig av utviklingen i fisket kan turkvoten bli endret eller opphevet.  

 

OBS!  Fangster må holde kriterier som fremgår av brislingavtalen 2020, jfr Rundskriv 32/20.  

 

Norges Sildesalgslag gjør også oppmerksom på vilkårene som gjelder for å delta i fisket etter brisling med kystnotfartøyer i 2020, jfr deltagerforskriften § 36.

 

Norges Sildesalgslag vil til sist be fiskerne om at de utviser aktsomhet og ansvarlighet ved utøvelsen av kystbrislingfisket i de respektive fjordene.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt