Åpnes for midlertidig fiske innenfor fjordlinjen

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Kvænangen og ytre Reisa

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Kvænangen og ytre Reisa for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

Endret fjordlinje går i rette linjer mellom følgende posisjoner:

1: N 70° 05,9      E 020° 55,7 

2: N 69° 59,7      E 021° 04,3 

3: N 69° 58,0      E 021° 12,6 

4: N 70° 02,5      E 021° 12,0 

5: N 70° 09,5      E 021° 22,3 

Endringen trer i kraft umiddelbart Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

Siste nytt