Åpning av kystbrislingfisket i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson

Årets kystbrislingfiske for levering til hermetikk åpnes i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane førstkommende lørdag klokken 00:00.

Lysing kan påbegynnes fra fredag 15. september klokken 20:00.

Nærmere opplysninger om rammevilkårene for årets kystbrislingfiske fremgår av Rundskriv nr. 20/17 som du kan lese her:

Siste nytt