Åpning for notfiske etter sild for kystfartøygruppen innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden

Publisert: av Kenneth Garvik

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

Den midlertidige åpningen avgrenses i vest av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner (fra nord mot sør):

1. N 70°05,9’ E020°55,7’ - Nova
2. N 70°03,7’ E020°59,8’ - Engenes
3. N 70°00,0’ E021°04,1’ - Taskebyneset
4. N 69°57,5’ E021°04,1’ - Maurneset

Endringen trer i kraft umiddelbart

Fiskeridirektoratet Sjøtjeneste kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

Siste nytt