Åpning for notfiske etter sild for ringnotgruppen innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektoratet besluttet 16. november 2023 å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i ringnotgruppen.

Den midlertidige åpningen avgrenses i vest av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner (fra nord mot sør):

N 70°05,9’ E020°55,7’ - Nova
N 70°03,7’ E020°59,8’ - Engenes
N 70°00,0’ E021°04,1’ - Taskebyneset
N 69°57,5’ E021°04,1’ - Maurneset
Endringen trådte i kraft umiddelbart.

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

Siste nytt