Åpning innenfor fjordlinjene

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er iverksatt åpning for notfiske etter sild innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden i Troms og Finnmark fylke

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet midlertidig å åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

Den midlertidige åpningen avgrenses i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

N 69°59,72’ Ø021°04,23’
N 69°57,59’ Ø021°04,15’
Endringen trer i kraft umiddelbart.

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

Siste nytt