Årets matjessesong er over

Publisert: av Kenneth Garvik

Slutt på salg av sild til matjes ved fremvisningsauksjonen i Egersund og Skagen

Kjøperne melder nå at de vil avslutte produksjon av nordsjøsild til matjesformål.  Som følge av dette vil det derfor ikke lenger være mulig for fartøyer å sette opp sild for salg på fremvisningsauksjonene i Egersund og i Skagen. 

 

Siste frist for innmelding til fremvisningsauksjonene settes til tirsdag 03.07.2018 kl 2400.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Siste nytt