Årets store makrell- og økosystemtokt avsluttet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Etter fire uker og 24 000 km tilbakelagt, avsluttet Vendla og Kings Bay toktet i Tromsø. Her er Havforskningens rapport

Toktleder og havforsker Leif Nøttestad oppsummerer toktet på HIs nettsider.

 

De to innleide norske fiskefartøyene har tilbakelagt en distanse på om lag 24 000 km fra toktstart i Bergen, og inkluderer store deler av Norskehavet og norskekysten i løpet av de siste drøye 4 ukene.

Det er viktig å påpeke at denne sluttrapporten ikke inkluderer noen foreløpige resultater innsamlet over store hav- og kystområder fra de andre nasjonene. Forskningsfartøyet «Arni Fridriksson», og fiskefartøyene «Trøndur i Gøtu», «Eros» og «Ceton» har også utført omfattende kartlegging for Island, Færøyene, Grønland og EU (Danmark) i tett samarbeid med «Kings Bay» og «Vendla» under årets makrell-økosystemtokt.

Det er med andre ord betydelige hav- og kystområder som nå har blitt kartlagt, for å oppnå en tilfredsstillende geografisk dekning av makrellbestanden i det nordøstlige Atlanterhavet.

Hovedpunkter:

  • Makrellen er nå utbredt med tyngde i sentrale og nordlige Norskehavet, inkludert ved Jan Mayen og i Svalbardsonen. 
  • Norsk vårgytende sild viser lovende takter, spesielt 2016-årsklassen, som har en ganske vid utbredelse og beiter nå godt i de øverste næringsrike vannmassene i det nordøstlige Norskehavet og langs kysten i nord. 
  • Kolmula beiter veldig spredt nå hovedsakelig i dypere vannlag i Norskehavet.

Les hele rapporten her: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/august/ferdig-med-arets-store-makrell-og-okosystemtokt

Veien videre mot internasjonal toktrapport, bestandsberegninger og kvoteråd 

Resultatene fra alle de seks fartøyene som har deltatt under årets makrell-økosystemtokt (IESSNS 2020) vil bli sammenstilt, analysert og skrevet sammen i en internasjonal toktrapport under et såkalt post-cruise møte 17-21 august. Møtet skulle ha foregått i Torshavn på Færøyene, men har i stedet blitt besluttet å foregå digitalt med plattformen Teams. De viktigste hovedmålsettingene vil være å utføre kvantitative mengdeestimater med angivelse av usikkerhet knyttet til alle de tre store pelagiske fiskebestandene makrell, NVG-sild og kolmule. Deretter vil arbeidsgruppen for langt-migrerende fiskearter (WGWIDE) avholde digitalt møte 26. august – 1. september. 

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) vil trolig offentliggjøre kvoterådene på makrell, nvg-sild og kolmule den 30. september.

 

Siste nytt