Årsmøte i Møre og Romsdal Fiskarlag starter i dag

Publisert: av Camilla Klævold

Årsmøtet holdes i Ålesund og går over to dager. Nesvik deltar med innlegg fredag

Møre og Romsdal Fiskarlag møtes ved lunstid i dag til årsmøte i en periode der laget har redusert antallet lokallag fra 21 til 11. – Vi tar grep for mer effektiv drift og ser frem mot et årsmøte med et bredt spenn av saker, sier daglig leder Ole Morten Sorthe.

Bred agenda
På sakskartet står det i alt 16 ulike saker.

I tillegg til rapport fra Landsmøtet og vegen videre for organisasjonen, så settes det fokus på det blant annet søkelys på det grønne skiftet. I alt tre innledere er bedt om å bidra for å skape gode oppspark og bred faglig tilkobling til den videre utviklingen i næringen.

Tre innledere er også bedt om å bidra for å peke på utvikling og muligheter knyttet til mulighe forenklinger og forbedringer i fiskernes hverdag. Her vil også Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø være en av innlederne.

Fiskeri- og sjømatministeren skal foredra om hvordan vi skal kunne øke verdiskapningen i fangstleddet.

Daglig leder Ole Morten Sorthe forteller at ministeren er bedt om å komme innom i alle fall de fire følgende områdene i sitt innlegg:

• Internasjonale handelsavtaler/Brexit

• Utnyttelse av restråstoff

• Fangst på nye arter

• Økt kvalitet

Sammen med ministeren skal også Janita Arhaug innlede. Hun er nå prosjektleder fiskeri i NCE Blue Legasea og skal peke på "Utnyttelse av restråstoff".Les hele programmet på Fiskarlaget sine sider:

Siste nytt