Årsmøte i Norges Sildesalgslag

Publisert: av Roar Bjånesøy

Årsmøte i Norges Sildesalgslag fortsetter på andre dagen

** Sildelagets årsmøte i 2017 vil bli streamet LIVE på denne siden. Du kan dermed følge med alle presentasjonene, diskusjonene og andre ting direkte fra årsmøtet i Bergen 4. -5 mai..

Statssekretær Ronny Berg fra Nærings- og fiskeridepartementet vil holde innlegg om verdiskapning i pelagisk fiskerinæring etterfulgt av en debatt om dette ledet av Thorvald Tande Jr.  fra Norsk Fiskerinæring. ( se fullstendig Møteplan lenger nede i saken)

For medlemmer i Norges Sildesalgslag som ønsker å være med på årsmøtet så finner du mer informasjon om dette her. Deltagelse for medlemmer krever påmelding. 


M Ø T E P L A N

for årsmøtet i Norges Sildesalgslag 2017

 
Torsdag 4. mai

Kl. 09.00 - 09.30 Åpning

Kl. 09.30 – 12.00 Årsmøtesaker

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 – 15.00 Fiskeripolitisk debatt – Verdiskapning i pelagisk fiskerinæring

Innledninger v/statssekretær Ronny Berg og

adm.dir. Paul M. Oma


Debatt ledes av Thorvald Tande jr. – Norsk Fiskerinæring


Kl. 15.00 – 16.00 Omsetningsformer

Innledninger v/adm.dir Søren Martens – Fish Pool

og salgsdir Knut Torgnes

Kl. 16.00 Gruppemøter

Kl. 19.00 Festmiddag

 

Fredag 5. mai

 Kl. 09.00 – 10.00 Presentasjon av lagets oppdaterte strategi

 Kl. 10.00 – 12.00 Årsmøtesaker

 Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

 
Avslutning

 

Siste nytt