Årsmøtet 2021

Publisert: av Camilla Klævold

Sildelagets årsmøte går live torsdag 6.mai klokken 09:00, lenke dag 1 her:

Kl. 09.00 – 09.05 Åpning ved ordfører Ivar Andreassen

Kl. 09.05 - 09.45 Statsminister Erna Solberg sitt innlegg
– Regjeringens fiskeripolitikk
Samtale med Styreleder Lars Ove Stenevik - ledet av Eirik Bergesen

Kl 09.45 – 10.00 Pause

Kl. 10.00 – 11.00 Ordførers tale til Årsmøtet
Konstituering

Kl 11.00 – 11.15 Pause

Kl. 11.15 - 12.00 Bestandsforskning – pelagiske arter
Innlegg v/Geir Huse fra Havforskningsinstituttet

kl 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 – 13.45 Brexit – konsekvenser for pelagisk sektor
Innlegg v/Otto Gregussen fra Norges Fiskarlag

Kl. 13.45 – 14.00 Pause

Kl. 14.00 – 15.15 Fiskeripolitisk debatt Panel med
- Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen,
- Cecilie Myrseth, AP,
- Steinar Reiten, KrF,
- Geir Pollestad, SP
- Lars Ove Stenevik - Styrelder Sildelaget
Ledelse : Eirik Bergesen


Fredag 7. mai
Kl. 09.00 – 09.45 Administrasjonens orientering v/Paul Oma

Kl. 09.45 – 10.00 Pause

Kl. 10.00 – 11.30 Årsmøtesaker

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj

Kl. 12.30 – 13.00 Årsmøtesaker med valg

Siste nytt