Økende bruk av marint restråstoff

Publisert: av Roar Bjånesøy

Marint restråstoff er blitt en stor, verdiskapende ressurs i norsk fiskerinæring; potensialet er enda større

Norge fisket og produserte hele 3,55 millioner tonn fisk og skalldyr i 2019. Av dette oppstod det ca. 964 000 tonn restråstoff, etter rensing og prosessering, hvor 84 % ble utnyttet.

Dette viser an analyse av FHF, som har hatt årlige analyser av bruken av restråstoff siden 2012. 

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt til land og tatt hånd om på en god måte. Restråstoff bidrar allerede til en betydelig verdiskaping i næringen, men potensialet for økt utnyttelsesgrad og verdiskaping er absolutt til stede. Særlig innenfor hvitfisknæringen er potensialet stort, noe som er synliggjort i flere rapporter, prosjekter og stortingsmeldinger, heter det fra FHF.

Samlet utnyttelsesgrad av marint restråstoff steg fra 83 % til 84 % fra 2018 til 2019. Bakgrunnen for dette var at hvitfisksektoren økte sin utnyttelsesgrad fra 60 % til 61 % og at havbrukssektoren hadde en sterk økning i andel tilgjengelig restråstoff.  For pelagisk har utnyttelsen vært 100%

I årets beregninger ble det også gjennomført en justering av andel fritt blod fra laks og ørret, fra 2,6 % til 2,0 %, som bidrar til å øke utnyttelsesgraden. Dette etter innspill fra relevante aktører i havbruksnæringen, hvor et vektet snitt mellom tørrutblødning ved gravitasjon og utblødning i vann er argumentasjonen.

Samtidig som ca. 70 % av volum restråstoff går til ulike typer fôr, er det et stigende volum som benyttes til produkter for humant konsum. De siste tre årene har volum til humant konsum steget med 20 %, og er nå tett opp til 60 000 tonn produktvekt. Dette skyldes et økende fokus på bærekraft og sirkulær økonomi, som har drevet frem mer intensivt FoU-arbeid for utvikling av høyverdiprodukter fra alle sjømatsektorene, også skalldyr.

Les mer om saken fra FHF her:

 

Se faktaark om bruken av restråstoff  her 

Siste nytt