Øker loddekvoten på Island

Publisert: av Roar Bjånesøy

Island øker sin loddekvote til totalt 127 300 tonn. Den norske andelen blir da 41 808 tonn basert på avtaler

Økningen på den norske andelen fra 33 388 tonn til 41 808 tonn er på vel 25% . Det skulle tilsi en tilsvarende økning i faktor.
Direktoratet har øket kvoteenheten fra  0,79 til 1,01

 

Den norske andelen av totalkvoten på 127 300 tonn er  6 365 tonn ( 5%) i henhold til avtalen fra 2018, 25 641 tonn med bakgrunn i Smuttullsavtalen og 9 802 tonn (7,7%) av total TAC  fra Grønlands andel via EU., altså tilsammen 41 808 tonn

Den nye islandske kvoten er basert på de siste toktene som den islandske havforkningen har gjennomført. De har estimert gytebestanden på 650 000 tonn

 

 

 

 

Siste nytt