Økning på kolmulefiske

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det blir økning av kvoteenheter i fisket etter kolmule i 2023

Dette melder Fiskeridirektoratet:

Det gjøres følgende endringer fra og med i dag fredag 17. mars 2023:

  • Fartøykvotene i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard, i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a (nord for 56°30’N), 6b og 7 (vest for 12°V) og i internasjonalt farvann for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 6 180 tonn.

 

  • Fartøykvotene i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard, i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a (nord for 56°30’N), 6b og 7 (vest for 12°V) og i internasjonalt farvann for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 2,88.

Vi gjør oppmerksom på at alle norske fartøy som planlegger å gjennomføre fiske i EU-sonen må ha lisens fra EU før fisket kan starte.

Henvendelser: Alejandro Maldonado, 920 62 145

Siste nytt