Økosystemtoktet - en oppdatering fra HI

Publisert: av Dorthe Iselin Austevoll

Fartøy fra fire ulike nasjoner har vært ute på årets makrell-økosystemtokt.

Havforskningsinstituttet sine sider kan du lese om økosystemtoktet og hvordan den første uken har gått:

Fra norsk side leier HI de pelagiske trål-/ringnotfartøyene «Eros» og «Vendla». Overflatetrål brukes for å estimere makrellmengden, mens data fra ekkoloddet brukes til å estimere mengde sild og kolmule.

De to norske fartøyene har så langt dekket nordlige Nordsjøen og sørlige Norskehavet. Været har vært upåklagelig denne første uken av toktet, og progresjonen har vært veldig god.

Det er for tidlig i toktet til å trekke konklusjoner angående mengde eller utbredelse sammenlignet med tidligere år, og foreløpig har vi registrert lite makrell nært norskekysten. Lenger ute i Norskehavet har det vært mer makrell, men foreløpig har vi ikke registrert høye konsentrasjoner noe sted.

Makrellen i Nordsjøen var hovedsakelig 1–4 år gamle individer, mens det i sørlige Norskehavet har vært en større spredning i alderen. Hittil indikerer ikke mengde og aldersfordeling i fangstene noen nye særskilt sterke årsklasser i makrellbestanden.

I Norskehavet har gjennomsnittsvekten på makrellen vært 350–400 gram.

HI registrerer også kolmule og sild under toktet. Kolmulen har så langt vært mest ungfisk, og fangstene har vært dominert av 2-åringer. Silden har vært en blanding av nordsjø-, nvg- og norsk sommergytende sild.

HI har observert enkelte tilfeller av sykdommen «ichthyophonus» hos makrell, men det er ikke klart hvorvidt dette er noe som øker i omfang.

Siste nytt