Økt brislingkvote - Hardanger

Publisert: av Camilla Klævold

Kvoten for kystbrislingfiske i Hardangerfjorden økes med umiddelbar virkning

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

ØKT KVOTE I HARDANGERFJORDEN I FISKET ETTER KYSTBRISLING.

Med kvoteøkningen er det nå også anledning til å fiske brisling i Hardangerfjorden igjen.


Kvoten i fisket etter kystbrisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv) økes til 700 tonn med umiddelbar virkning.

Siste nytt