Økt delkvoteenhet for fartøy som fisker etter kolmule i EU-sonen

Publisert: av Line Dale Nilsson

Delkvoteenheten i fisket etter kolmule i EU-sonen for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse økes 

Delkvoteenheten i fisket etter kolmule i EU-sonen for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse økes til 3,41 fra og med i dag, 4. april.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 941 42 455

Siste nytt