Økt delkvoteenhet i fisket etter nordsjøsild i britisk sone for trålgruppen

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer for beregning av norske fartøys maksimalkvote i britisk sone:

  • Delkvoteenheten for fartøy i trålgruppen økes til 0,3

Fiskeridirektoratet følger fisket tett, og vil vurdere eventuelle justeringer i delkvoteenhetene fortløpende for alle fartøygrupper.

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter nordsjøsild i britisk sone på kort varsel dersom adgangskvoten er beregnet oppfisket.

Endringene har virkning fra og med i dag den 1. september 2023.

 

Siste nytt