Økt kvoteenhet på loddefiske ved Island, Grønland og Jan Mayen

Publisert: av Kenneth Garvik

Kvoteenheten økes fra 1,49 til 1,75

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

  

REGULERING AV FISKET ETTER LODDE VED ISLAND, GRØNLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 2017/2018

 

Kvoteenheten for ringnotflåten som deltar i loddefisket ved Island, Grønland og Jan Mayen er med virkning fra i dag, 3. februar 2018, økt fra 1,49 til 1,75.

        

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Inger-Anne Arvesen 46802857

 

Siste nytt