Økt kvoteråd for øyepål i 2021

Publisert: av Roar Bjånesøy

God rekruttering på tredje året gjør at Ices forslår en kvoteøkning på hele 52% til neste år

Dette betyr at ICES anbefaler en totalkvote på 254 038 tonn i Nordsjøsne, Kattegat og Skagerrak for 2021, opp fra 167 105 tonn dette kvoteåret.  Det nye kvoterådet gjelder fra november 2020 til oktober 2021.

Norge har rundt 50% av kvoten, så før eventuelte bytteavtaler så får Norge en kvote på rundt 127 000 tonn.

Her finn du heile kvoterådet.

Bestandsansvarleg Espen Johnsen gler seg over gode årsklassar av den vesle torskefisken. Dette skriver Havforskningen

– Det er veldig god rekruttering samanlikna med det vi såg rundt midten av 2000-talet, og du skal langt tilbake for å finne så god rekruttering tre år på rad. Det er godt nytt for økosystemet, seier Johnsen.

Augepål (augnepål, øyepål; Trisopterus esmarkii) er ein av dei minste, men mest talrike torskefiskane våre. Han et hovudsakleg krepsdyr som krill og raudåte, og blir sjølv eten av mange større fiskar som torsk, hvitting og sei, og av sjøpattedyr. Arten er derfor eit viktig bindeledd i næringskjeda.

Han er også ein viktig industrifisk som vert nytta til produksjon av fiskemjøl og -olje.

Les meir om augepålen på temasida.

Siste nytt