Økt loddekvote på Island til 285.000 tonn

Publisert: av Kenneth Garvik

Islandsk havforskning melder i dag at kvoten er økt fra 208.000 t til 285.000 t.

Basert på siste ukers tokt på Island er kvoten økt med 77.000 t til 285.000 tonn. Norge har 8% av kvoten noe som gir et tillegg på 6.160 tonn for norske fiskere. I tillegg så kan det bli et kvantum fra Grønland/ EU.

Fiskeridirektoratet, som har folk på saken i helgen, avventer endelige tall fra de respektive nasjoner før en gjør endring på kvotefaktor. Vi håper dette kan komme innen kort tid slik at båter som er i fiske får med seg økningen.

Rapporten fra den islandske havforskning kan leses her:

 

Siste nytt