Økt maksimalkvote for fartøy som fisker øyepål i EU-sonen i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten i fisket etter øyepål i EU sonen

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter øyepål i EU sonen i ICES område 4 ved å sette kvoteenheten til 8,0.

Henvendelse:
Andreas Haugstvedt: tel. 400 70 506
Snorri Palmason: tel. 468 40 072

 

Siste nytt