Økt maksimalkvote i fisket etter Nordsjøsild i britisk sone i 2023 for kystfartøygruppen 14.09.23

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer av norske fartøys maksimalkvote i britisk sone:


 Maksimalkvoten for fartøy i kystfartøygruppen økes til 180 tonn


Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter nordsjøsild i britisk sone på kort varsel dersom adgangskvoten er beregnet oppfisket. Endringene har virkning fra og med i dag, den 14. september 2023.


Magnus Falnes Hole
rådgiver

Siste nytt