Økt maksimalkvote i fisket etter nordsjøsild i britisk sone i 2023 for kystfartøygruppen

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer av norske fartøys maksimalkvote i britisk sone:

           • Maksimalkvoten for fartøy i kystfartøygruppen økes til 160 tonn

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter nordsjøsild i britisk sone på kort varsel dersom adgangskvoten er beregnet oppfisket. Endringene har virkning fra og med den 16. august 2023.

Magnus Falnes Hole
rådgiver

Siste nytt