Økt minstepris på makrell fra 30.09.2019

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det blir økt minstepris på makrell fra 30.september 2019. Ny minstepris er  2,9066 øre per gram for Gruppe 1 makrell over 250 gram 

Minstepris for makrell var før hovedsesongen begynte satt til  2,00 øre per gram.


Per avtalen for dynamisk minstepris så har kvantumet fangstet de siste fjorten dagene ( 16 989 tonn) oversteget de 5 000 tonnene som er utslagsgivende for ny minsteprisregulering.

Minsteprisen for makrell Gruppe 1 ( over 250 gram) er da  2,9066 øre per gram , gjeldende fra mandag 30 september 2019.


Siste nytt