Økt minstepris på makrell til konsum fra 21. november

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra mandag 21.11.2022:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 

3,0699 øre pr gram gj.vekt 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): 

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): 

NOK 2,10 pr kg

Les meldingen i PDF-format her:

Siste nytt