Økt minstepris på makrell til konsum fra 23. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra mandag 23.01.2023:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 

3,3390 øre pr gram gj.vekt 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): 

NOK 3,50 pr kg 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): 

NOK 2,10 pr kg 

Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt