Økt minstepris på makrell til konsum fra 8. februar

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 8. februar 2021 gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,2962 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 2,10 pr kg

 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Les meldingen her:

Siste nytt