Økt minstepris på makrell til konsum fra mandag 27. november 2017

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra mandag 27. november gjelder følgende minstepris for makrell til konsum

 

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

2,0155 øre pr gram gj. vekt


Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Siste nytt