Økt minstepris på makrell til konsum fra mandag 5. februar 2018

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 05.02.18 gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):
2,2078 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):
NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):
NOK 1,50 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Siste nytt