Økt minstepris på nordsjøsild fra 8. juni

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 8. juni gjelder følgende pris på nordsjøsild til konsum

Gruppe 1 (samfengt):

NOK 4,38 pr kg

 
I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke.  Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.


Les meldingen her:

Siste nytt