Økt minstepris på nordsjøsild til konsum fra 12. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra 12.09.2022:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):

NOK 6,91 pr kg 

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):  

NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje):  

NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke.  Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag. 

Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt