Økt minstepris på nordsjøsild til konsum fra 2. juli 2018

Publisert: av Hilde Færø

Fra mandag 2. juli 2018 gjelder følgende minstepris for nordsjøsild til konsum:

Gruppe 1 (Samfengt): NOK 3,59 pr kg

 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Meldingen i PDF-format ser du her:

Siste nytt