Økt minstepris på nordsjøsild til konsum fra 20. juni

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra mandag 20.06.2022:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):

NOK 6,18 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje):

NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Les meldingen i PDF-format her:

Siste nytt