Økt minstepris på nordsjøsild til konsum fra 22.6.2020

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det tradisjonelle to-pris regimet på nordsjøsild gjenninnføres også fra mandag 22. juni 2020.


Fra mandag 22. juni 2020 gjelder følgende minstepriser for nordsjøsild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 5,77 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): NOK 1,80 pr kg

OBS! Skadet/Ødelagt sild (utkast) føres på egen linje (utkast ved konsumleveranse).

Se hele meldingen her: 

Siste nytt