Økt minstepris på nordsjøsild til konsum fra 24. juni

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 24. juni 2019 gjelder følgende minstepris på nordsjøsild til konsum

Samfengt: NOK 4,62 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild gjenstand for regulering hver uke. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Siste nytt