Økt minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 11. juni

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag gjelder følgende minstepris for nordsjøsild til konsum:


Gruppe 1 (samfengt):

NOK 2,95 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Meldingen i PDF-format ser du her:

 

 

Siste nytt