Økt minstepris på nordsjøsild til konsum

Publisert: av Hilde Færø

Fra mandag 10. juni 2019 gjelder følgende minstepris for nordsjøsild til konsum:

Samfengt: NOK 4,16 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild gjenstand for regulering hver uke. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Siste nytt