Økt minstepris på nordsjøsild

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 1. juli gjelder følgende minstepris for nordsjøsild til konsum:


Samfengt:

NOK 4,81 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild gjenstand for regulering hver uke. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Meldingen ser du her:

Siste nytt