Økt øyepålkvote i NØS i Nordsjøen

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet har besluttet å øke kvoteenheten for beregning av maksimalkvote

Fiskeridirektoratet har besluttet å øke kvoteenheten for beregning av maksimalkvote for fartøy med adgang til å delta i fisket etter øyepål i norsk sone i Nordsjøen til 15.

Fiskerimeldingen finner du her:

Siste nytt